zondag 13 april 2014

Oostwaarts

Woensdag 9 april 2014: de eerste vogel waarvoor ik afstap is de Kleine Mantelmeeuw. Aan de Valentijnkade staan zijn poten mooi geel te wezen in de zon. Langzaam fietsend luister ik naar alle vogelgeluiden, het is duidelijk lente. Over de Nesciobrug neem ik een andere route dan normaal, vlak langs het kanaal. Turkse tortel, Groenling en, verrássing!, IJsvogel. Hij verschijnt niet voor de lens. Dertig jaar geleden liep ik voor het eerst over de gifbelt die de Diemerzeedijk heet, nu is hij afgedekt en opgenomen in het groengebied van het Diemerpark. De vogels vinden het allemaal best, er zitten heel wat soorten, zelfs voor de relatief zeldzame Buidelmees is het een geschikt terrein. Verder oostwaarts fietsend kom ik bij de Vijfhoek, daar stap ik af en ga ik lopen. Het is zompig, al na één regendag. Ook daar zie ik een IJsvogel, op een voor mij onverwachte plaats. De rollende roep van Dodaarzen gaat over het water. Op sommige plekken lijkt het wel de markt, horen en zien vergaat je. Even kijken naar het haviksnest, er wordt gebroed zie ik, gauw weer weg. Op de bovenste punt van de Vijfhoek, het Werkeiland, ga ik op het bankje zitten om mijn boterhammen op te eten met uitzicht op het IJmeer. Wat ik eigenlijk nooit doe doe ik nu wel: een groep eenden op zeker 400 meter nauwkeurig bekijken door mijn kijker, en zowaar heb ik beet: een Zomertaling!
Vandaag is de dag van de Dagpauwogen, en de eerste Kleine Karekiet van dit jaar in dit gebied hoor ik vlakbij de energiecentrale.

Kleine Mantelmeeuw

Turkse Tortel
Groenling
Grauwe Gans

Kuifeenden
Tjiftjaf
Fitis (ik hoorde hem zingen)
Rietgors
Havik
Grote Zilverreiger
Zomertaling (met witte kopstreep)
Zwartkop
Dagpauwoog, oude lichting

Gehakkelde aurelia
Konijn
Fazant

1 opmerking: